Sv. Veronika Giuliani

(1660 –1727), panna - učiteľka Cirkvi, členka II. rádu

Go to Top