Prvý kláštor klarisiek kapucínok vznikol v 16. storočí v talianskom Neapole, kam v roku 1529 prišli kapucíni. O založenie prvého kláštora klarisiek kapucínok sa zaslúžila ctihodná Mária Laurencia Longová (1463 – 1542). Keď táto vzácna žena mala možnosť spoznať kapucínov zblízka a dostala sa do ich duchovnej sféry, rozhodla sa zasvätiť zvyšok svojho života založeniu kláštora klarisiek, ktorý by v ženskej vetve uskutočnil podobnú reformu ako uskutočnili kapucíni – návrat k pôvodnému ideálu sv. Františka a sv. Kláry. Kláštor, v r. 1535 schválený Apoštolskou Stolicou, zverili do duchovnej starostlivosti kapucínov – odtiaľ pramení názov „klarisky kapucínky“.

Medzi plodmi svätosti tohto rádu, okrem iných, vyniká najmä stigmatizovaná mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Na Slovensku vznikol prvý takýto kláštor, práve u nás, takmer o päť storočí neskôr: v roku 1782 zrušil rakúsko-uhorský cisár Jozef II. všetky kontemplatívne rády na svojom území – medzi nimi aj klarisky v Bratislave a Trnave. Je pozoruhodné, že v Trnave išlo pritom o súveký kláštor klarisiek s kláštorom svätého Damiána, kde toho času žila Klára! To svedčí o podmanivej sile a príťažlivosti tejto panny a charizmy.

Od tých čias u nás neboli vhodné podmienky pre tento spôsob života. Kto cítil takéto povolanie, mohol ho zrealizovať iba v zahraničí. Po roku 1990 opäť ožila nádej na obnovu tohto spôsobu života. Po dlhšom hľadaní vhodného miesta nám otec biskup Rudolf Baláž ponúkol  možnosť pôsobiť na území jeho diecézy v obci Kopernica neďaleko Kremnice. Po modlitbe a zvážení všetkých okolností sme túto ponuku prijali a začali sme s prípravou a výstavbou nového kláštora.

Dňa 24. novembra 2001 banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž konsekroval kaplnku a kánonicky uzavrel pápežskú klauzúru. Kláštor spolu s kaplnkou sv. Kláry bol zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.