Bl. mučeníci z Gondaru

Agathangel z Vendôme (1596 – 1638) a Kassián z Nantes (1607-1638), kňazi a mučeníci, I. rád

Go to Top