Norbert PŠENČÍK

provinciál

Miroslav KULICH

sekretár, Doma u Kapucínov

Michal VARGA

gvardián, ekonóm

Andrej PALŠA

vikár

Peter Michal PIAČEK

rektor kostola

Tomáš FUSKO

koordinátor projektu obnovy

Peter VICIAN

gvardián, ekonóm

Lukáš MIKOVÍNY

gvardián, ekonóm, koordinátor misií

Tadeáš CHRVALA

gvardián a rektor kostola

Marek KRÁTKY