Sv. Angelo z Acri

(1669 – 1739), kňaz kapucín, I. rád

Go to Top