Bl. Ulrika Nischova

panna rehoľníčka, členka III. rád

Go to Top