Bl. Mikuláš z Gesturi

(1882 –1958), rehoľník kapucín, člen I. rádu

Go to Top