Pavel PRIHATNÝ

zástupca novicmajstra (Praha)

Andrej PALŠA
Jozef TIMKO

ekonóm

Ján Matej KEVICKÝ
Leopold NEMČEK

pastoračný kňaz

Tomáš KONC

pastoračný kňaz

Branislav FABO

Pastorácia povolaní a Doma u Kapucínov

Marián Mikuláš VESELSKÝ
Pavol ŠAJGALÍK

Slovenská misia (Švajčiarsko)

Pavol BIZOŇ

študent