Róbert ŽILKA

vikár a administrátor farnosti

Dezider František ALBERTY

vikár

Gabriel MIKULA

pastoračný kňaz

Martin BORKOVSKÝ

Magister postnovicov a študentov

Ľubomír KANKA

kostolník

Viliam ŠULÁK

ekonóm a pastoračný kňaz

Peter SAVARA

tajomník provincie

Libor Samuel TOMŠEJ

submagister postulantov

Ondrej TARANA

pastoračný kňaz

Mário MAJTÁNIK

študent