Anton MAJERČÁK

gvardián a rektor kostola

Štefan FRANKO
Miroslav KULICH

vikár

Fidel Marko PAGÁČ

vikár a ekonóm provincie

Peter Kováčik

vikár a správca farnosti

Ján MACEJ

rektor kostola

Vladimír POLÁK

vikár

Milan MAJDA

vikár

Marián TURŇA

vikár

Miloslav KOŠČÁK

vikár a rektor kostola